คนไทยไม่ขายเสียง

ปลูกจิตสำนึก ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง | รู้ทันเลือกตั้งกับ กกต.

กกต. สนับสนุนให้คนไทย ไม่โอและไม่เอา พวกเราคนไทยไม่ขายเสียง ร่วมส่งเสริมการเลือกตั้งที่โปร่งใส เลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาร่วมผลักดันนโยบายในการพัฒนาป […]

ไม่ซื้อสิทธิไม่ขายเสียง | รู้ทันเลือกตั้งกับ กกต. ตอนที่ 4

การเลือกคนดีมีคุณภาพ มาเป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อบริหารประเทศ คือสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ชาติเกิดความเจริญรุ่งเรือง แต่หากเลือกคนไม่ดี ที่ซื้อสิทธิขายเ […]