Tag: ครม.

ปลากัดไทย

เฮยกใหญ่! ปลากัด เป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย

20 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เห็นชอบให้ ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เตรียมเสนอครม.พิจารณาสัปดาห์หน้า 20 ธ.ค. 2561 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ 2/2561 เห็นชอบพิจารณาให้ ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ตามข้อเสนอของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ซึ่งวันนี้กรมประมง และนักวิชาการได้นำเสนอข้อมูลที่รอบด้าน ทั้งนี้การพิจารณาได้มอง 3 มิติทั้งด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ที่มีหลักฐานยืนยัน …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ