คริสต์

เปิดพระสมณดำรัส สันตะปาปาฟรังซิส ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พระสมณดำรัส สมเด็จพระ สันตะปาปาฟรังซิส ไม่ใช่ทุกอย่างจะเสียหายไปทั้งหมด เพราะมนุษย์ซึ่งอาจตกต่ำได้ถึงขีดสุด ก็สามารถพัฒนาตนเอง กลับสู่หนทาง

สมเด็จพระ สันตะปาปาฟรานซิส ประทานพระโอวาท ณ รพ.เซนต์หลุยส์

สมเด็จพระ สันตะปาปาฟรานซิส ประทานพระโอวาท แก่บรรดาผู้ที่มาเฝ้า ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ทรงชื่นชมคณะแพทย์ พยาบาล นักบวชชายหญิง ที่เสียสละดูแลผู้ป่วย เมื […]