ครูลงโทษเด็กให้ถอดเสื้อใน

“ครู ”ขอโทษ ผู้ปกครอง  หลังลงโทษเด็กให้ถอดเสื้อใน  ฐานผิดระเบียบ 

ผู้ปกครองนักเรียนร้อง อาจารย์ลงโทษ นักเรียนหญิง ที่ไม่ใส่เสื้อซับมาโรงเรียน ให้ถอดเสื้อในออกด้านอาจารย์ยอมรับผิด พร้อมขอโทษผู้ปกครอง