ครูอ๋องซัดทอดครูจอมทรัพย์

“ครูอ๋อง”ซัดทอด“ครูจอมทรัพย์” ร่วมขบวนการแพะ 

ครูอ๋อง หรือนายสุริยา นวนเจริญ เพื่อนสนิทครูจอมทรัพย์ ซัดทอด“ครูจอมทรัพย์” รู้เห็นขบวนการรับจ้างรับผิดแทนตั้งแต่แรก