ครูเพ็ญศรี

เปิด!เครื่องหัว ตุ๊กกี้ 10ปีช่วยทำมาหากิน และมีชื่อเสียงไกลถึงต่างประเทศ

ตุ๊กกี้ ขอบคุณเครื่องหัวที่ทำให้ดัง 10 ปีแล้วที่ช่วยทำมาหากิน และมีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศ ทำให้คนรู้จักมากขึ้นอีกเท่าตัว