คลองชลประทาน

กรมชลฯ แจงกรณี ผนังปูนกันดินสไลด์ริมคลองชัยนาท-ป่าสักพัง

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี ผนังปูนกันดินสไลด์ริมคลองชลประทาน 21 ที่แยกจากคลองชลประทานสายชัยนาท-ป่าสักพัง หลังจากดำเนินการก่อสร้างมาได้เพียงปีเศษ

ชาวนาอ่างทองเร่งต่อท่อยาวกว่า 500 เมตรสูบน้ำเข้านาหล่อเลี้ยงต้นข้าว หลังคลองชลประทานไม่มีน้ำ

ชาวนาในพื้นที่ ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ซื้อท่อยางที่มีความยาวกว่า 500 เมตร เพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้ผืนนาที่เหลือยู่เพียงน้อยนิดเข้าไปหล่อเลี้ […]