คลองวังโตนด

กรมชลประทาน แบ่งปันน้ำลุ่มน้ำคลองวังโตนด เกื้อกูลสร้างความมั่นคงให้พื้นที่ EEC

กรมชลประทานเผย MOU แบ่งปันน้ำจากลุ่มน้ำคลองวังโตนดช่วยแก้วิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ EEC ประสบผลสำเร็จ เปิดมิติใหม่ในการเกื้อกูลสร้างความมั่นคงในเรื่องน้ำ

กรมชลประทาน ร่วมลงนาม MOU แบ่งปันน้ำจากลุ่มน้ำคลองวังโตนด รองรับการใช้น้ำในพื้นที่ EEC

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมการแบ่งปันน้ำจากลุ่มน้ำ