คลองสะเดา

กรมชลประทาน เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา รับการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่

กรมชลประทาน ดำเนินการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จ.สงขลา รองรับความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้น ผลจากการเพิ่มของประชากรและการขยายตัวของเมืองหาดใหญ่