คลองเปรมประชากร

กรมชลประทาน ร่วมพัฒนาคลองเปรมประชากร เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเน่าเสีย

กรมชลประทาน เดินหน้าร่วมพัฒนาปรับปรุงคลองเปรมประชากร หวังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำเน่าเสีย หลังพบปัญหาคลองบางช่วงมีสภาพตื้นเขิน