คลื่นกัดเซาะชายฝั่งสงขลา

คลื่นกัดเซาะถล่มชายฝั่งสงขลา ทำต้นสนล้มไปแล้วกว่า 20 ต้น

คลื่นกัดเซาะถล่มชายฝั่งสงขลา ทำต้นสนขนาดใหญ่อายุกว่า 50 ปี ล้มไปแล้วกว่า 20 ต้น จนล่าสุดเหลือเพียง 5 ต้นสุดท้ายเท่านั้น