ความคิดเห็น

โพลเผยประชาชนเบื่อ“กมธ.ปราบโกง” ชี้หนุน “เสรีพิศุทธ์” นั่งประธาน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปัญหาในกรรมาธิการ ปปช. สภาผู้แทนราษฎร”