Tag: ความเชื่อ

สารทจีน

“สารทจีน” มายาคติแสดงความกตัญญู และ วันเปิดประตูนรกของดวงวิญญาณ

15 สิงหาคม 2562

เทศกาลสารทจีนถือเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีนจะได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้ ซึ่งวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะได้กลับมาเยือนโลกมนุษย์เพื่อมาเยี่ยมครอบครัวของตน และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณทั้งหลายได้มารับกุศลผลบุญ โดยในรอบหนึ่งปีชาวจีนจะมีการไหว้เจ้าใหญ่ 8 ครั้ง เรียกว่าไหว้ 8 เทศกาลโป๊ะโจ่ย ซึ่งการไหว้สารทจีนเป็นการไหว้ครั้งที่ 5 ตามปฏิทินทางจันทรคติ เทศกาลสารทจีนจะตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน ชาวจีนจะเรียกว่าวันเทศกาลจงเยฺวี๋ยน, กุ่ยเจี๋ย หรือ หวางเหรินเจี๋ย ทั้งนี้ปีปฏิทินทางจันทรคติของจีนโดยทั่วไปจะช้า …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ