ควิเบก

ไม่ปล่อยผ่าน! ‘ควิเบก’ ในแคนาดา เตรียมเก็บภาษีสุขภาพ สำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับ “วัคซีนโควิด”

‘ควิเบก’ หนึ่งในเมืองที่ติดเชื้อโควิดมากที่สุดใน แคนาดา ไม่ปล่อยผ่าน!อีกต่อไปเตรียม เก็บภาษีสุขภาพ สำหรับผู้ที่ไม่เข้ารับ “วัคซีนโควิด” ถือเป็นบทลงโทษครั้งแรกในประเทศ