คอเลสเตอรอล

คอเลสเตอรอล ภัยร้าย สารพัดโรค เสี่ยงหลอดเลือดสมองอุดตัน

อาหารที่มี คอเลสเตอรอลสูง เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ควรเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมัน อาหารที่มันและทอด เน้นอาหารที่ทำจากพืชผัก