คัดกรองมะเร็งเต้านม

สสจ.นราธิวาส ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ คัดกรองมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

วันที่ 1 มี.ค.60 ณ อาคารประชุมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการ จ.นราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเ […]