คัดสรร

ทบ. เชิญชวนสมัครนักเรียนนายร้อยปี64 พร้อมให้โควตาแก่เด็กยากไร้ ใจรักทหาร

โรงเรียนนายร้อย พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากนโยบายของกองทัพบกในการคัดสรรบุคคลพลเรือนเพื่อเข้า