คำขวัญวันเด็ก ปี 2563

ประวัติ วันเด็กแห่งชาติ วันแห่งความสุขของเด็กทั่วประเทศ พร้อมคำขวัญวันเด็ก ปี 2563

ประวัติ วันเด็กแห่งชาติ ของประเทศไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2508 ได้มีมติเปลี่ยนแปลง