คำศัพท์ควรรู้

รวม 25 คำศัพท์ควรรู้สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรากฏคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องในงานพระราชพิธีจำนวนมาก ถือเป็นมรดกด้านภาษา และวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับโบราณราชประเพณี