คำสั่งด่วน

มท.1 แจงหนังสือคำสั่งด่วน ระงับแผนเลือกตั้ง

จากกรณีที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งไปยังนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เรื่องการเตรียมการเลือกตั้ […]