Tag: คำสั่งย้าย

คสช.สั่งย้าย “บิ๊กโจ๊ก” เป็นข้าราชการพลเรือน

10 เมษายน 2562

ล่าสุด เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2 /2562 เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยระบุข้อความ ว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นสมควรประกาศรายชื่อบุคคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ // ให้ขาดจากตำแหน่งที่และ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ