คำสั่งย้ายผู้ว่าฯ

ครม. เห็นชอบย้าย นายวีระศักดิ์ ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ไปเป็นผู้ว่าฯ อ่างทอง ก่อนเกษียณ

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ให้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง