คำเพลง

คลิปว่อน…หลวงพี่โชว์ลูกคอในวงเหล้า ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ!

เสื่อมอีก! คลิปว่อนหลวงพี่คว้าไมค์โชว์ลูกคอในวงเหล้า ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ! เร่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง