คิม อิล ซุง

เกาหลีเหนือแสดงแสนยานุภาพทางทหาร จัดงานฉลองวันเกิด “คิม อิล ซุง” (มีคลิป)

กรุงเปียงยางจัดพิธีเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของคิม อิลซุง อดีตผู้นำครบรอบปีที่ 105 ท่ามกลางความกังวลอาจมีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหม่