คิวยาวข้ามเดือน

ภัยแล้งมาเยือนเชียงใหม่! ทำเจาะบ่อบาดาลคิวยาวข้ามเดือน

ภาวะภัยแล้งที่เริ่มขยายวงกว้าง ทำให้เกษตรกร อ.สันป่าตอง อ.แม่วาง และ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ที่อยู่นอกเขตชลประทานต้องจ้างช่างเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นมาขุดเจ […]