คืบหน้าก่อสร้างพระเมรุมาศ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรคืบหน้าก่อสร้างพระเมรุมาศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช