คุกคามสื่อVoice TV

เรียบร้อย!! ศาลสั่งปิด VOICE TV ทุกช่องทางออนไลน์ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุนเฉินฯ ส่วนอีก 3 สื่อ ลุ้น

เรียบร้อย!! ศาลสั่งปิด VOICE TV นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส แถลงข่าว ร่วมกับ กอร.ฉ. เผยว่า