คุกเก่า

คืบหน้าการขุดค้นพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว หลังพบแนวกำแพงอิฐโบราณยุคล้านนา

ความคืบหน้าการขุดค้นพื้นที่ทัณฑสถานหญิงเก่า กลางเมืองเชียงใหม่ เพื่อหาหลักฐานทางโบราณคดี “ข่วงหลวงเวียงแก้ว” วังหลวงของเจ้าผู้ครองนครเชียง […]