คุณนายอายุ 102 ปี

พบคุณยายอายุ 102 ปี 6 แผ่นดิน เกิดตอนเลิกทาส เป็นหลานเจ้าเมืองด่านซ้าย

    ยายคำม่อน ไชยพัฒน์ อายุ 102 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ 2 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย  เกิดตอนเลิกทาสรัชกาลที่ 5 เป็นหลานพระแก้วอาสา […]