คุณภาพอากาศ

กทม.เผชิญ ฝุ่น PM2.5 เกินค่า32พื้นที่ หนองแขมหนักสุด

ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 32 พื้นที่ของกทม. ช่วงเช้าวันนี้เขตหนองแขมหนักที่สุด มีค่าเท่ากับ 66 มคก./ลบ.ม. เริ่มมีผลต่อสุขภาพประชาชน

สระบุรี ยึดอันดับ1 จังหวัดอากาศแย่ในรอบ 30 วัน

Berkeley Earth เผยข้อมูลในรอบ 30 วัน พบว่า สระบุรี บริเวณอ.พระพุทธบาท มีค่า AQI สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่ระดับ 249

แม่ฮ่องสอนหมอกควันเกินมาตรฐาน ยกเลิก 2เที่ยวบิน

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ที่ 166 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งนับเป็นวันแรกในรอบปีที่มีค่าเกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน