ค่าความเค็มแม่น้ำ

กรมชลประทาน ย้ำรับมือทะเลหนุน ค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์ควบคุม

วันนี้(15 ม.ค.63) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

กรมชลฯ เฝ้าระวังค่าความเค็มแม่น้ำสายหลัก ในลุ่มเจ้าพระยาตลอดฤดูแล้งนี้ อย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากฤดูฝนในปีนี้ มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส่งผลให้ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำและน้ำท่าที่จะต้องนำมาใช้สนับสนุนกิจกรรมต่างในช่วงฤดูแล้งมีค่อยข้างน้อย