ค่าจ้างผู้บริหารการบินไทย

3 ตำแหน่ง! ค่าจ้างผู้บริหารการบินไทย ก่อน-หลังล้มละลาย 34 ล้านบาท

ค่าจ้างผู้บริหารการบินไทย ก่อน-หลังล้มละลาย 3 ตำแหน่ง จำนวนแค่ 3 คน เพียงระยะเวลา 18 เดือน รวมกันแล้วสูงถึง 34 ล้านบาท 11 มิ.ย. 63