ค่าฝุ่น

อันตราย! ฝุ่น PM2.5 ฟุ้งทั่วเมืองกรุง พื้นที่สีแดง 41 เขต

ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กทม. ค่าเกินมาตรฐาน 41 พื้นที่ คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะลดกิจกรรมกลางแจ้งระยะนี้

กรมควบคุมมลพิษ เผยค่าฝุ่นละอองกทม.-ปริมณฑลดีขึ้นทุกพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ เผยค่าฝุ่นละอองกทม.-ปริมณฑลมีแนวโน้มลงลด และกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก 11 สถานี ระดับดี 33 สถานี

ฝุ่นพิษ PM2.5 ฟุ้งทั่วกทม.-ปริมณฑล มีผลกระทบสุขภาพ

กรมควบคุมมลพิษ เผยค่าฝุ่น PM2.5 กทม.และปริมณฑลเกินค่ามาตรฐาน 7 สถานี มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เช่น ริมถนนพระราม 3, ริมถนนพหลโยธิน

เมืองกรุง ฝุ่น PM 2.5 ลดลง แต่บางคอแหลม-สมุทรปราการเกินค่า

ฝุ่น PM 2.5 กทม.-ปริมณฑล มีแนวโน้มลดลง พบเกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่บริเวณริมถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม และ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ