ค่าโง่โฮปเวลล์

ประยุทธ์ น้อมรับคำสั่งศาลคดี ค่าโง่โฮปเวลล์ สั่งคมนาคมแก้ปัญหา

ประยุทธ์ น้อมรับคำสั่งศาลปกครองสูงสุดไม่รับอุทธรณ์คดี ค่าโง่โฮปเวลล์ 2.4 หมื่นล้านบาท มอบ คมนาคม หาวิธีแก้ปัญหาต่อไป วันที่ 23 ก.ค. 63

ปิดคดี ค่าโง่โฮปเวลล์ รัฐต้องจ่าย 2.4 หมื่นล้านบาท หลังศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำร้อง

ค่าโง่โฮปเวลล์ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้องของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ขอให้รื้อคดีที่อนุญาโตตุลาการ