ค่าไฟ FT

มติ กกพ. ลดค่า FT ม.ค. – เม.ย. ปี 64 ประชาชนจ่ายค่าไฟถูกลง

ของขวัญรับปีใหม่ กกพ. มีมติ ลดค่า FT มกราคม – เมษายน 2564 ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย 5 พ.ย. 63