ค้าขายออนไลน์

สู้ไปด้วยกัน! ธุรกิจออนไลน์ช่วยกู้วิกฤต โควิด-19 ในอาเซียน

กลุ่มผู้นำของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมด้วยจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ หรือ อาเซียน+3 ร่วมประชุมทางวิดีโอเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19