ค้ำประกันเงินกู้

ข่าวดี! ธ.ก.ส.เปิดให้เกษตรกรใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกันเงินกู้

ยวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าเกษตรกรที่ต้องการกู้เงินสามารถนำไม้ยืนต้นที่มีค่า มาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน