งดออกจากบ้าน

เช็คก่อน! 28 จังหวัดล่าสุด ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากบ้าน ช่วง 21.00.-04.00 น.

งดออกจากบ้าน —- เว็บไซต์ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

อัพเดทเพิ่ม! 23 จังหวัด ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากบ้าน 21.00น. – 04.00น.

งดออกจากบ้าน —- เว็บไซต์ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

19 จังหวัด ที่ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากบ้าน 21.00 – 04.00น.

งดออกจากบ้าน —- เฟสบุ๊กเพจ กระทรวงมหาดไทย PR ได้แจ้งรายชื่อจังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน

เผยชื่อ 12 จังหวัด ขอความร่วมมือ “งดออกจากบ้าน” – วันนี้ยอดดับเพิ่มอีก 10 ราย

หมอทวีศิลป์ เผยรายชื่อ 12 จังหวัด ขอความร่วมมือ งดออกจากบ้าน ระบุวันนี้ ติดเชื้อในประเทศ 1,864 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 10 ราย