งบเรือดำน้ำ

เปิดเอกสาร กองทัพเรือ ถอยเต็มลำพอก่อน เรือดำน้ำ 0 ล้านบาท

กองทัพเรือ เผยเอกสาร ขอลดงบฯปี 2564 เหลือ 0 ล้านบาท ไม่ซื้อ เรือดำน้ำ เพื่อผลประโยชน์ของชาติในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้