งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รัฐบาลจัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่ 22-28 พ.ค. เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รัฐบาลจัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ การแสดงม่านน้ำไฟประด […]

ห้ามบิน “โดรน” รอบรัศมี 19 กิโลเมตร

“การบินพลเรือนฯ” ย้ำเขตห้ามบิน “โดรน” 19 กิโลเมตร รอบอนุสาวรีย์ชัย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศเขตกำกัดการบินในกร […]

ริ้วขบวนแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเศก

ริ้วขบวนแห่เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ งดงามสมพระเกียรติ ในการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 […]

อุปสมบทพระสงฆ์ 73 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปลัด กทม.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โครงการบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 73 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นางศิลปสวย ร […]

รัฐบาลเตรียมพร้อมงานพระราชพิธีฯ

นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขณะที่ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทย เตรียมอำนวยความส […]