งานวัดภูเขาทอง 2562

บรรยากาศภายในงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ หรือ งานภูเขาทอง ประจำปี 2562

บรรยากาศภายในงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ หรือ งานภูเขาทอง ประจำปี 2562 ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว เดินทางนมัสการพระบรมสารี […]