จดหมายด่วนที่สุด

นี่ไม่ใช่ครั้งแรก! จดหมายด่วนที่สุด แจ้งฉีดวัคซีนโควิดของ “คุณอา” หลังติดเชื้อโควิดเสียชีวิต

สะเทือนในครอบครัว และนี้ไม่ใช่ครั้งแรก! จดหมายด่วนที่สุด จากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แจ้งฉีดวัคซีนโควิด ของ “คุณอา” หลังติดเชื้อโควิดเสียชีวิต