จมน้ำดับ2

นักเรียนฝึกซ้อมแข่งขันเรือยาว เรือล่มจมน้ำหาย 2 อีก 7 ว่ายเข้าฝั่งหนีตายได้ เจ้าหน้าที่ใช้เวลา 6ชม.ค้นหา

นักเรียนฝึกซ้อมแข่งขันเรือยาว เรือล่มจมน้ำหาย 2 อีก 7 ว่ายเข้าฝั่งหนีตายได้ เจ้าหน้าที่ใช้เวลา 6ชม.ค้นหา