จราจรทางบก

เริ่ม 20 ก.ย. ออกใบสั่ง ไม่มีอำนาจยึดใบขับขี่

ตร. เผย พ.ร.บ.จราจรทางบก ปี62 เจ้าพนักงานจราจร ไม่มีอำนาจยึดใบขับขี่ ยันสามารถขอตรวจข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบขับขี่แทนได้ บังคับใช้ 20 ก. […]