จราจรเริ่มแน่น

เปิดช่องทางพิเศษสะพานเดชาติวงศ์ หลังจราจรสายเหนือหนาแน่น

เปิดช่องทางพิเศษสะพานเดชาติวงศ์ พร้อมปิดจุดกลับรถเส้นทางสายหลัก หลังมีประชาชนเดินทางขึ้นเหนือเป็นจำนวนมาก