จริตเงินทอนวัด

ส่งสำนวนร้องทุกข์อีก7วัด ให้ ป.ป.ช.

คดีทุจริตเงินอุดหนุนเงินโรงเรียนพระปริยัติธรรม ที่มีวัดดังและพระชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในมหาเถรสมาคมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเป […]