จองคิวออนไลน์

เปิดแล้ว! อุทยานแห่งชาติ 127 แห่งทั่วประเทศ เที่ยวอุทยานแบบ New Normal จองคิวออนไลน์

สำหรับการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ New Normal จะจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับแต่ละขนาดอุทยาน โดยพี่น้องประชาชนสามารถจองคิวล่วงหน้า