จอดรถแยกสี

ไม่กลัวหาย! ร.ร.ไอเดียเจ๋งจอดรถแยกสี เรียงรุ่น เรียงยี่ห้อ เป็นระเบียบงาม

พบกับความสุดยอดของโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม จ.ขอนแก่น สร้างไอเดียสุดเจ๋ง จอดรถแยกสี แยกรุ่น ยี่ห้อ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันการสูญหาย