จอมปลอม

ดร.นิว ออกโรงแฉความจอมปลอม ฮิวแมนไรท์วอทช์-แอมเนสตี้

ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ ดร.นิว นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกา