จะสาปส่ง

สาปส่ง “คนฆ่า” เสือดำ

“จะสาปส่ง คนฆ่าเสือดำ ให้ได้รับผลของการกระทำ ที่ตัวเองได้ทำไว้” กิจกรรม ร้องขอให้รัฐบาลแสดงท่าที่ เพื่อรักษาจิตใจคนไทยทั้งประเทศ ที่ยังมีความหวังว่า เสือดำต้องไม่ตายฟรี